januar 9, 2020

Župan Dobja razburil z odločitvijo, da postane poklicni župan

Župan občine Dobje Franc Leskovšek je odslej poklicni župan. Pravi, da ga je k temu na nek način prisilila nova pokojninska zakonodaja. Za občino bo sprememba pomenila višji strošek. Odločitev je zbodla občinsko svetnico Natalijo Plemenitaš Fuchs, ki meni, da ena najmanjših občin v državi ne potrebuje poklicnega župana.

Previsok davek
Župan občine Dobje Franc Leskovšek je na volitvah novembra 2018 dobil tretji županski mandat, doslej je vseskozi funkcijo opravljal nepoklicno. S prvim januarjem pa je postal poklicni župan. Povprašali smo ga, zakaj takšna odločitev:

Tako bo zdaj namesto pokojnine dobival polno župansko plačo. Ko je funkcijo opravljal nepoklicno, mu je poleg pokojnine pripadal dodatek v višini 50 odstotkov osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, pri čemer se nadomestilo šteje v obračun dohodkov pri plačilu dohodnine.

Si lahko privoščijo poklicnega župana?
Leskovšek je s svojo odločitvijo na torkovi seji seznanil občinsko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Novica je precej zbodla eno od članic komisije in občinsko svetnico Natalijo Plemenitaš Fuchs, ki se sicer zaveda, da ravnanje župana ni v nasprotju z zakonodajo, a pravi:

Občino Dobje bo sprememba na letni ravni stala nekaj tisoč evrov več kot doslej, natančne številke pa župan ni podal. (AD)