Zbrali več kot 40 ton nevarnih odpadkov

28.06.2016

Zbrane nevarne odpadke ločijo, nato pa jih predajo organizaciji za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov. Tam na primer olja in razredčila predelajo v sekundarno gorivo za cementarne, zdravila sežgejo, kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo

Maja je celjski Simbio v 12 občinah zbiral nevarne odpadke. Skupaj ste jih oddali več kot 40 tisoč kilogramov, kar je štiri tone več kot minulo leto. Nova akcija bo jeseni. 

Večina električne in elektronske opreme
Slabo polovico zbranih odpadkov, malo manj kot 20 ton, predstavlja električna in elektronska oprema, na primer telefoni, televizorji, tiskalniki, glasbeni stolpi, likalniki, sesalniki, opekači in kavni avtomati. Približno pet ton so zbrali premazov, lepil in smol. Sicer pa so se med nevarnimi odpadki znašla tudi jedilna olja in maščobe ter embalaže z nevarnimi snovmi, kot so plastenke barv in fitofarmacevtskih sredstev, pa seveda baterije, čistila in zdravila, pesticidi, pršila, oljni filtri, topila ter fluorescentne cevi.

Največ odpadkov na občana v Dobju
Največ nevarnih odpadkov na prebivalca so občani oddali v Dobju, slab kilogram na občana, najmanj pa na Vranskem. Če ste zamudili zbiralno akcijo, lahko nevarne odpadke, ki jih je nujno ločeno zbirati in tako poskrbeti za njihovo varno uničenje, tudi med letom pripeljete v zbirne centre. Odpadne baterije ali akumulatorje lahko prav tako prepustite trgovinam, kjer jih prodajajo, in proizvajalcem. Zdravila lahko odnesete v lekarne, električno in elektronsko opremo pa v specializirane trgovine. (TMG)
Štajerski val v sliki