Na Konjiškem naj bi prepolovili vodne izgube

20.02.2016

V naslednjih petih do desetih letih naj bi vodne izgube na Konjiškem znižali pod 25 odstotkov.

Na vodooskrbnem sistemu v konjiški občini so vodne izgube še vedno velike. Skoraj polovica načrpane vode se porazgubi med njeno distribucijo. V komunalnem podjetju ocenjujejo, da bi jih v naslednjih petih do desetih letih lahko z doslednimi vzdrževalnimi oziroma obnovitvenimi deli vsaj prepolovili.

Letos zagotovili 220 tisočakov
Po zadnjih podatkih Komunalnega podjetja Slovenske Konjice so izgube na vodovodnem sistemu približno 47 odstotne. V zadnjih treh letih so jih po besedah direktorja Franca Doverja zmanjšali za približno 15 odstotkov. "To ni nezanemarljiv odstotek. Skupaj s sodelavci smo ga dosegli z doslednim odkrivanjem in pravočasnim odpravljanjem napak na sistemu. Nadaljevali bomo s sistematičnimi vzdrževalnimi oziroma obnovitvenimi deli. Trajala bodo nekaj let. Zavedamo se, da je zagotavljanje kakovostne vodooskrbe temeljna naloga našega podjetja," poudarja Dover. Načrt letošnjih obnov so pripravili, za njegovo uresničitev pa so predvideli približno 220 tisoč evrov.

Katere bodo letošnje naložbe?
V Novem Tepanju bodo prenovili krajši odsek cevovoda, na Zbelovem pa zamenjali salonitne vodovodne cevi. Večji poseg bo v ulici Borisa Vinterja v središču Konjic, kjer bodo zaradi pogostih okvar obnovili celoten cevovod. Razmere so slabe tudi v naselju Ličenca. Tam so najbolj kritičen odsek obnovili že lani, letos bodo nadaljevali. V Vešeniku bo komunalno podjetje zgradilo redukcijski merilni jašek in tako izboljšalo nadzor nad izgubami vode. Vzdrževalnih del bo deležna tudi čistilna naprava pitne vode v Žičah, ki je ključnega pomena za oskrbo s pitno vodo večine prebivalcev v konjiški občini. Na objektu Vrtine v Žičah s tremi vodnimi viri pa bodo zamenjali potopno črpalko. (BF)
Štajerski val v sliki