december 10, 2019

600 tisočakov za ohranitev žabic na Kozjanskem

V Kozjanskem parku z novim letom začenjajo sedemletni projekt, katerega cilj je ohranitev nižinskega in hribovskega urha. Za lažje preživetje populacije bodo na območju Jovsov in Bohorja uredili 40 mlak, prav tako bodo zgradili podhode in ograjo na Trebčah.

Cilj: rešiti urhe pred izumrtjem
Kozjanski park bo januarja prihodnje leto začel izvajati sedemletni projekt Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov, katerega cilj je izboljšanje življenjskih pogojev za predvsem dve redki vrsti žab- nižinskega in hribskega urha. V okviru projekta bodo zgradili podhode in ograjo na Trebčah, ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvah, uredili bodo Informacijski center za dvoživke z učno potjo na Trebčah. Na območju Jovsov bodo kupili 15 hektarjev zemljišč in uredili 10 mlak z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti nižinskega urha. S pomočjo strokovnjakov z Danske in iz Nemčije bodo gojili nižinskega urha, da povečajo njegovo populacijo na območju Jovsov. Prav tako bodo na območju Bohorja vzpostavili 30 mlak za izboljšanje stanja ohranjenosti hribskega urha, razlaga biolog Dušan Klenovšek:

S projektom želijo po Klenovškovih besedah izboljšati populacijo ciljnih vrst in njihove habitate, zmanjšati povoze ciljnih vrst, rešiti urhe pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje iz treh različnih držav na področju ohranjenosti ciljnih vrst ter povečati ozaveščenost.

Projekt sofinancira Evropska unija
Projekt varstva dvoživk v Kozjanskem parku je vreden 600 tisoč evrov, pri čemer bo Evropska unija sofinancirala 60 %, Ministrstvo za okolje in prostor bo prispevalo 20 %, 20 % pa predstavlja lastni delež. Kozjanski park bo tako za izvedbo projekta prejel 451 tisočakov, dobrih 141 tisoč evrov iz Ministrstva za okolje in prostor ter 7.700 evrov iz občine Bistrica ob Sotli. Projekt bo trajal do leta 2027, prinesel bo tudi novo zaposlitev. (tekst: SP, foto: Dušan Klenovšek)

Galerija slik