Na Kozjanskem namesto rumenih vreč zabojniki

09.02.2015
Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina je embalažo doslej zbiralo v rumenih vrečah. Zdaj jih bodo nadomestili zabojniki.
OKP Rogaška Slatina javno službo zbiranja in odvoza odpadkov opravlja v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Direktor Bojan Pirš pravi, da ločeno zberejo že več kot 40 odstotkov odpadkov, v prihodnjih letih se bo odstotek še zvišal, saj bodo ločeno zbirali še nekatere frakcije, kot sta blago in elektronska oprema. Ene od novosti pa so uporabniki deležni že v teh tednih. Rumene vreče, v katere zbirajo plastično, papirnato in kovinsko embalažo, bodo namreč zamenjali zabojniki. „Do sedaj smo uporabljali vreče, saj smo tako lažje pregledovali njihovo vsebino in hitro videli, če je v njih kaj, kar tja ne sodi. Ker so zdaj naši uporabniki že zelo vešči ločevanja, prehajamo na zabojnike,“ razlaga Pirš in dodaja, da sprememba za občane ne bo predstavljala dodatnega stroška. Večini je OKP zabojnike že dostavil, prav v teh dneh končuje razvoz v slatinski občini, kot zadnji bodo rumene zabojnike dobili še v šmarski občini. (AD)Štajerski val v sliki