Na Kozjanskem popisali vodne ptice

23.01.2016

Kormoran, eden vidnejših predstavnikov vodnih ptic na Kozjanskem (foto: Dušan Klenovšek)

Na Kozjanskem so končali zimsko štetje vodnih ptic. Letos so našteli največ kozic, veliko je bilo tudi kormoranov in rac mlakaric. Akcija je potekala v sodelovanju z JZ Kozjanski park in Društvom za opazovanje ptic Slovenije, ki je državni koordinator popisa.

Prevladujejo kozice, kormorani in mlakarice
Popisovalci so bili zaposleni v javnem zavodu Kozjanski park, pomagalo jim je tudi okoli 15 prostovoljcev. Po besedah biologa Dušana Klenovška je letošnji popis zaznamovalo nekaj posebnosti. »Morda smo ravno zaradi odsotnosti snega letos opazili kar nekaj kozic, precej je bilo kormoranov in običajnih rac mlakaric, opazili smo tudi veliko belo čapljo, sivo čapljo, moškatno bleščavko, sivo pastirico in povodnega kosa. Objedeno drevje nam je pokazalo mesta, kjer se zadržujejo njihove družine. Na drevju ob strugi ter na poljih smo opazili še mnoge druge ptičje vrste,“ razlaga Klenovšek. Je pa letošnji popis prvič zaznamovalo tudi sodelovanje s hrvaškimi partnerji v Javni ustanovi za varovanje narave v Krapinsko-zagorski županiji. Zaradi žičnatih ograj so popisovanje deloma izvedli s hrvaške strani reke.

Vodotoki na Kozjanskem v dobrem stanju
Čeprav populacija vodnih ptic na Kozjanskem ni tako raznolika kot ob nekaterih drugih večjih vodotokih, imajo ptice na tem območju po Klenovškovi oceni dokaj ugodne bivalne razmere. »Zaenkrat so vodotoki v dokaj dobrem stanju, so še neregulirani in prav tako niso preveč obremenjeni z odpadnimi snovmi, vprašljivo je le zaledje rek. Zaradi intenzivnega kmetijstva ob Sotli je kopenski del prostora, na katerem se nekatere vrste gibljejo, v precej slabšem stanju," ocenjuje Klenovšek in dodaja, da je spremljanje ptic pomembno, saj lahko le tako prepoznamo in zavarujemo njihova zatočišča. Ptice so sicer v minulih dneh preštevali tudi prostovoljci v drugih delih Slovenije, na teren jih je odšlo okoli 300. Svoja opažanja bodo poslali Mednarodni organizaciji za obnovo in varstvo mokrišč. (SP)
Štajerski val v sliki