Na Kozjanskem še vedno čakajo denar države

26.03.2015

Pred meseci je bilo Kozjansko še razrito, danes so cevi že položene, dela pa še niso poplačana.

Pet občin šmarske upravne enote je združilo moči pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle. V veliki meri ga financirata država in Evropska unija. Čeprav je naložba že pod streho, občine še vedno čakajo zadnje nakazilo države.
Zgodovinski projekt

Nosilka okoli 15 milijonov evrov vrednega projekta je šmarska občina, sodelujejo še občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje. Naložba je izjemnega pomena, saj je prinesla več kot 66 kilometrov obnovljenih in dograjenih vodovodnih cevi z vsemi potrebnimi pripadajočimi objekti, kot so vodohrani in črpališča. Dostop do zaneslivejše in kakovostnejše pitne vode so zagotovili več kot 18 tisoč ljudem, okoli 700 prebivalcev je sploh prvič dobilo možnost priklopa na javno vodovodno omrežje.

Čakajo na pol milijona evrov

Cevi so že položene, objekti zgrajeni, občine pa še vedno niso v celoti poplačale izvajalca in podizvajalcev. Še vedno namreč čakajo, da jim država da zadnje nakazilo, okoli pol milijona evrov, ki bi ga morala plačati že konec lanskega leta. „Ker nam izvajalec in podizvajalci že grozijo z izvršbami in z zamudnimi obrestmi, so se župani dogovorili, da bodo občine, če denarja ne bo do konca tega meseca, založile svoj denar. Nekatere bodo za to morale najeti tudi kredit,“ pravi vršilka dolžnosti šmarske občine Zlatka Pilko.

Podobne težave pri čistilni napravi Mestinje

Občina Šmarje pri Jelšah se s podobno težavo sooča še pri enem evropskem projektu – gradnji čistilne naprave v Mestinju. Za to naložbo je že založila svoj denar, pri čemer Zlatka Pilko poudarja, da je bilo to mogoče predvsem zato, ker je na srečo večina ostalih večjih projektov predvidena za drugo polovico leta. Tako kljub zamudam države z likvidnostjo za zdaj še nima težav. (AD)
Štajerski val v sliki