Na Kozjanskem velika škoda po pozebi

04.05.2016

Posledice prenizkih temperatur: črnenje in kodranje listov.

Nedavna zmrzal je močno prizadela tudi Kozjansko in Obsotelje. Razmere so po prvih ocenah najbolj kritične v sadovnjakih in vinogradih, kjer je pridelek ponekod v celoti uničen. Kmetje upajo na pomoč države.

Mnogi sadjarji in vinogradniki brez pridelka
»Posledice pozebe so katastrofalne. Hudo je v vinogradih, še huje v sadovnjakih. Višje ležečim legam je bilo sicer prizaneseno, v nižjih legah pa je škoda tudi stoodstotna,« ocenjuje Jože Mramor, predstavnik Združenja kozjanskih vinarjev in pridelovalcev hrane. Marsikateri sadjar in vinogradnik bo tako ostal brez letine, skrbi pa jih tudi vpliv pozebe na rodnost v prihodnjih letih. Vinogradi, ki so prizadeti več kot 50-odstotno, bodo po Mramorjevem mnenju posledice zagotovo čutili tudi naslednje leto, saj rastline za ploden razvoj ne bodo imele rodnega nastavka.

Potrebna bo državna pomoč
Pozeba, ki velja za eno največjih v zadnjih dvajsetih letih, bo tako za kmete pomenila precejšen izpad dohodka, poudarja Mramor in ob tem vsaj za najbolj prizadeta območja upa na pomoč države. Kako konkretno se bo ta odzvala, bo znano čez nekaj tednov, ko bodo zbrani podatki o uradni oceni škode. Zaradi razsežnosti pozebe bo država najverjetneje razglasila naravno nesrečo, saj kaže, da bo škode po vsej Sloveniji za več kot dva milijona evrov in pol. Več o posledicah zmrzali na Kozjanskem lahko Jožetu Mramorju v pogovoru s Snežano Prebil prisluhnete na spodnji zvočni povezavi. (SP)

Jože Mramor o škodi
Štajerski val v sliki