maj 13, 2016

Na Pečici nič več težav z velikim plazom

Občina Rogaška Slatina je uredila velik plaz na Pečici, ki se je sprožil že pred skoraj desetimi leti. Ogrožal je javno pot Pečica–Gabernik.

Pomagala država
Plazeča gmota zemlje se je prvič sprožila leta 2007 in ogrozila 50-metrski odsek ceste. Razmere so se še poslabšale leta 2014, med močnimi in dolgotrajnimi padavinami. Občina Rogaška Slatina je projektno dokumentacijo za ureditev plazu pridobila leta 2008, takrat je plaz tudi prijavila Ministrstvu za okolje in prostor ter zahtevala prioritetno uvrstev v sanacijski program. A ker država ni imela denarja, je projekt prišel na vrsto šele lani.

Celovita ureditev
„Sanacija plazu je bila izvedena z izgradnjo treh prečnih kamnitih drenažnih reber v skupni dolžini 52 metrov, ki so v vznožju povezana z vkopano kamnito zložbo ter ureditvijo odvodnjavanja zaledne in površinske vode. Zaledna voda iz drenažnih reber se zbira v treh jaških in je preko cevi speljana v potok v vznožju brežine,“ razlagajo na slatinski občini. Poleg plazu so obnovili še 45 metrov cestišča, ki je bilo v tem delu makadamsko in posedeno. Projekt je stal slabih sto tisoč evrov, 77.500 evrov je zagotovilo ministrstvo za okolje, ostalo slatinska občina. (AD)

Galerija slik