Na Pilštanju zaživela muzejska učilnica

23.04.2016

Učilnico na Pilštanju so opremili po vzoru Šole moje mame v Kozjem.

V stari šoli na Pilštanju bo vrata odprla muzejska učilnica iz povojnega časa. V njej želijo obiskovalcem približati učenje na star način. Gre za eno izmed aktivnosti ob 550-letnici šolstva na Pilštanju in v Lesičnem.

Šola naših dedkov in babic
„Učilnica je  opremljena z lesenimi klopmi, katedrom in šolsko tablo. Prav tako so na klopeh razstavljene raznovrstne lesene peresnice, šolski črnilniki, peresniki in peresa. Med razstavljenimi predmeti je tudi tablica, ki pa je bila v povojnem času že zelo redka. Na ogled sta pozicijski računali in omara, v kateri so muzejski predmeti iz takratnega obdobja. Ne manjka niti globus," razlaga Nives Kostevc Arzenšek, predsednica Turističnega društva Pilštanj - Lesično, ki je skupaj s člani tamkajšnjega kulturnega društva poskrbelo za ureditev učilnice. Pouk bodo prikazali člani Dramske skupine Peilenstein in učenci OŠ Lesično in tako obiskovalce popeljali v drugo polovico 40-ih let prejšnjega stoletja, s poudarkom na bogati zgodovini kraja in glavnih značilnostih kozjanske pokrajine. Tovarišica Marija bo učence učila zgodovino, zemljepis, prirodopis, slovenski jezik in petje. »Okusili« bodo tudi takratne disciplinske ukrepe. V učilnici bodo starejši obiskovalci lahko podoživeli spomine na svoje šolanje, mlajši pa se bodo veliko naučili iz takratnega časa in tako ohranjali kulturno dediščino. 

550 let šolstva 
Ureditev starodavne učilnice je le ena izmed aktivnosti ob 550-letnici šolstva na Pilštanju in v Lesičnem. O pestri zgodovini šolstva na tem območju pričajo tudi razstavljeni dokumenti. „Prva omemba šole na Pilštanju je zapisana z datumom 12. 3. 1466. Ukaz o zgraditvi šole je izdal že cesar Jožef II. 14. 3. 1782, šolsko poslopje, ki stoji še danes, pa so zgradili 1824. Tako je stara šola, v kateri je zdaj urejena učilnica, stara skoraj 200 let," pojasnjuje Nives Kostevc Arzenšek in dodaja, da so ob tej priložnosti s pomočjo knjige Učilna zidana, avtorja Jožeta Lipnika, kronološko zapisali pomembne dogodke v teh 550-ih letih šolstva na našem področju. Osrednja slovesnost ob častitljivem jubileju bo na Pilštanju septembra. (SP)

 
Štajerski val v sliki