Na Šentjurskem odslej dovolj kakovostne pitne vode

14.09.2015

Vodovod so slovesno odprli šentjurski župan Marko Diaci, predsednik KS Loka pri Žusmu Srečko Krajnčan in vodja sektorja za kohezijo na okoljskem ministrstvu Blaž Mozetič.

V Loki pri Žusmu je bil letošnji krajevni praznik še posebej slovesen. Dobili so namreč več kilometrov vodovoda. Prav tako so pozdravili energetsko obnovljena vrtec in šolo.

Dobrih 20 kilometrov novega vodovoda
Občina Šentjur je zgradila več kot 22 kilometrov vodovodnega omrežja, prav tako je poskrbela za šest vodohranov, pet črpališč, štiri razbremenilnike, klorirno postajo ter novo vodno vrtino v Dobrini. Naložba je del širšega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, pri katerem sodeluje še pet občin šmarske upravne enote. Tudi tam so vodovod že zgradili.

Varnejša pitna voda za vso občino
V šentjurski občini je projekt vreden več kot 2,6 milijona evrov, od česar bo skoraj dva milijona evrov prispevala Evropska unija iz kohezijskega sklada. Nov vodovod so dobili v Krajevni skupnosti Loka pri Žusmu, a koristi od naložbe bodo posredno imeli tudi drugod v šentjurski občini. „Z novim vodovodnim sistemom smo zagotovili možnost priključitve na javno vodovodno omrežje 415 prebivalcem, hkrati pa se bo s tem napajal celotni sistem, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Šentjur, torej okoli 15 tisoč ljudi,“ o pomenu projekta pravi šentjurski župan Marko Diaci in dodaja, da so z naložbo omogočili zagotavljanje zadostne količine zdrave, kakovostne pitne vode za naslednjih nekaj desetletij.

Manj potratna in prijetnejša šola in vrtec
V Loki pri Žusmu so se v soboto veselili še ene pomembne pridobitve. Občina je tamkajšnjo podružnično osnovno šolo in vrtec energetsko obnovila že lansko poletje, a je slovesno odprtje preprečilo hudo neurje. Tako so slovesnot pripravili ob letošnjem krajevnem prazniku. 86 tisoč evrov vreden projekt je prinesel novo toplotno izolacijsko fasado, zamenjavo stavbnega pohištva in izolacijo podstrešja. Obtem so v delu objekta, kjer domuje vrtec, uredili manjši kabinet in garderobo za zaposlene ter za hrambo rekvizitov. (AD)

 
Štajerski val v sliki