Na Tinskem slikali otroci

13.10.2019

Mlade ustvarjalce je vodil akademski slikar Janko Orač. (Foto: TD Tinsko)

Gričevnata pokrajina Obsotelja in Kozjanskega, prepredena z gozdovi, travniki in vinogradi, je že več kot desetletje navdih slikarjem na kolonijah, ki jih na Tinskem pripravlja Janko Orač. Tokrat so za čopiče poprijeli osnovnošolci.

Mladi ustvarjalci so vsak na svoj način podobne motive, na katere se s Tinskega razlega razgled, ustvarili že deveto leto. Tudi tokrat pod vodstvom akademskega slikarja Janka Orača. "Vsi, ki delamo z otroki, se zavedamo, kako pomembna in drugačna je ta izkušnja zanje, in smo enotnega mnenja, da je to tisto, kar današnji učenci potrebujejo," je prepričana Klavdija Namurš iz Turističnega društva Tinsko, ki pripravlja Otroške likovne delavnice.

To jesen je tam ustvarjalo 23 učencev desetih osnovnih šol – Podčetrtek in Slivnice, I. osnovne šole Rogaška Slatina ter podružničnih šol Pristava pri Mestinju, Zibika, Sveti Štefan, Kristan Vrh, Šentvid in Loka pri Žusmu. Izdelke, ki so nastali na Tinskem, bodo razstavili na šolah. (TMG)
Štajerski val v sliki