avgust 16, 2016

Na Virštanju bodo dobili turistično-vinarski center

Občina Podčetrtek namerava na Virštanju urediti turistično-vinarski center. Objekt, ki bo služil promociji lokalnih vin, produktov in turizma, bo zaživel ob znameniti stari vinski trti v kleti Banovina.

Že leta 2017?
Občina Podčetrtek je korak bliže k ureditvi turistično-vinarskega centra na Virštanju. S Kmetijsko zadrugo Šmarje je namreč podpisala pogodbo za odkup zadružne kleti Banovina, v kateri bo uredila nov center. Po besedah župana Petra Misje so že pripravili idejne zasnove in nekaj projektne dokumentacije, zdaj bo potrebno zagotoviti še denar, dobrih 100 tisoč evrov. »V nadaljevanju bomo videli, kakšne bodo možnosti za prijave na evropske projekte. Še vedno upamo, da bi letos uspeli na evropskem razpisu. Če pa evropskih projektov, kot zdaj kaže, ne bo na voljo, bomo denar poskušali zagotoviti iz občinskega proračuna,“ razlaga Misja in dodaja, da bi lahko nov center na Banovini odprli že prihodnje leto. Objekt, v katerem načrtujejo promocijski in degustacijski prostor ter muzej vinarstva, bo služil za promocijo lokalnih vin, pa tudi drugih domačih izdelkov in pridelkov ter turizma. (SP)

Datoteke

Misja o pomenu centra