julij 4, 2022

Kako napreduje gradnja kanalizacije v Celju, Štorah in Vojniku?

Na več lokacijah v občinah Celje, Štore in Vojnik v zadnjih mesecih brnijo delovni stroji. V teku je gradnja dobrih 11 milijonov evrov vrednega kanalizacijskega omrežja, ki je v veliki meri sofinanciran z evropskim denarjem.

Gradnja kanalizacije v občinah Celje, Štore in Vojnik sodi v sklop projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje. Vse tri občine so za projekt prejele nekaj manj kot 5,9 milijona evrov sofinanciranja, od tega 4,7 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna. Ostali denar bodo občine prispevale iz občinskih proračunov.

Projekt koordinira Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko, ki deluje pod okriljem družbe Simbio. Vodja partnerstva Bojana Stopinšek pravi, da je precej del že zaključenih ali so v zaključni fazi, večina pa bo z gradbenega vidika končana do konca leta. Povedala je, da: »Dela tečejo skladno s terminskim načrtom. Nekaj rokov je bilo potrebno podaljšati zaradi covida in zamud pri dobavi materialov ter tudi zaradi vzporednih investicij občin. Če že imamo odprto gradbišče, je pač smiselno sočasno urediti še drugo infrastrukturo, kot so meteorna kanalizacija, vodovod, asfaltiranje cestišča, javna razsvetljava ipd.« Skupaj bo na novo zgrajenih nekaj več kot 26 kilometrov kanalizacijskih vodov, z več črpališči.

Na območju Mestne občine Celje so dela trenutno v teku v Pečovniku, Lokrovcu, pri Klenovšku v Dobrovi, Leskovcu in Zadobrovi. Delovni stroji v teh dneh brnijo tudi na območju občine Štore, in sicer na Opoki in nad Stolarno. Tukaj se bo na dobrih 7 kilometrov novih kanalizacijskih vodov priključilo 117 objektov, zgrajena pa bodo tudi 4 črpališča. Tudi v občini Vojnik gradbeni stroji ne mirujejo, tam bodo položili skoraj 3 kilometre kanalizacijskih vodov, nanje pa bodo priključili 59 vojniških gospodinjstev. Rok za dokončanje vseh del je junija prihodnje leto. (NS)

Vsa dela morajo biti končana do junija prihodnje leto.