junij 30, 2022

Tudi Tuševi trgovci zahtevajo boljše pogoje dela

Trgovci po vsej državi opozarjajo na vse slabše pogoje dela, tudi v celjskem podjetju Tuš.

Zaposleni v trgovinah opozarjajo na vse slabše delovne pogoje. Nanje opozarja Sindikat delavcev trgovine Slovenije, peticijo z zahtevami za boljše pogoje dela so podpisali tudi zaposleni v celjskem trgovskem podjetju Tuš. Kaj v njej zahtevajo, predsednica Sindikata Tuš Slovenija Mirjana Janjič:

Kot navajajo v zahtevah, najnižja osnovna plača prodajalca ne sme biti nižja od 1100 evrov, zahtevajo 100-odstotno povračilo potnih stroškov, regres za letni dopust naj se v celoti izplača v denarni obliki, in sicer najmanj v višini 1500 evrov. Kot so še zapisali, želijo, da se v pogodbi o zaposlitvi določi točen kraj opravljanja dela, uprava pa mora
zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi eventualne odsotnosti zaradi bolniških, dopustov itd.

Zaposleni so med zahtevami navedli tudi povračilo stroškov za prehrano, saj da mora delodajalec med delom zagotavljati plačilo toplega obroka ter dosledno upoštevanje Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ter da mora pripravo na delo in zaključek dela povsod šteti v delovni čas. Mirjana Janjič pričakuje, da se bodo predstavniki sindikata z vodstvom sestali v prihodnjih tednih. Pri tem računajo tudi na podporo Sindikata delavcev trgovine Slovenije in Centra za družbeno raziskovanje CEDRA. 

Za komentar smo se obrnili tudi na vodstvo Tuša. Kot so sporočili, vodstvo podjetja s konkretnimi zahtevami sindikata ni bilo seznanjeno. "Je pa iz medijskega nastopa predstavnikov sindikata mogoče razbrati, da gre za zahteve, ki se nanašajo na dejavnost trgovine kot celote in ne na posameznega delodajalca. Ob upoštevanju dejstva, da konec leta poteče kolektivna pogodba na ravni dejavnosti domnevamo, da bo sindikat izpostavil svoje zahteve v okviru pogajanj za novo kolektivno pogodbo," so zapisali v Tušu. Pri tem so poudarili, da je namen družbe v postopku aktivno sodelovati preko pogajalskih skupin, ki se bodo oblikovale na strani delodajalcev ter da družba deluje v skladu z veljavno kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine, ki da jo v celoti spoštujejo. (TMG)