julij 4, 2022

V Šmarju imajo težave z vandali

V Šmarju pri Jelšah skoraj vsak dan zabeležijo nove primere vandalizma. To je škoda, ki jo trpimo vsi, opozarjajo na občini.

V Šmarju pri Jelšah opažajo, da so kar nekaj fasad, igral in razsvetljave uničili ali s spreji popisali vandali. Nove primere, pravi župan Matija Čakš, beležijo skoraj vsak dan. Pri tem poudarja, da je škoda velika, ponekod jo bo zelo težko popraviti. Razlaga:

Pri tem dodaja, da če morajo občina, zavodi, društva in posamezniki, nenehno vlagati v odpravljanje škode, nimajo dovolj časa in denarja za nove pridobitve. Zato Čakš poziva ...

Kot še dodaja, so primere vandalizma predali policiji in medobčinskemu inšpektoratu. (TMG)