januar 20, 2023

Večmilijonski projekt ureditve železniške postaje Ponikva

Objavljen je razpis za izvajalca del

Na železniški postaji Ponikva se obeta več novosti. Med drugim bo dobila podhod za varen dostop do perona. Kaj bo še novega?

Direkcija za infrastukturo za projekt ureditve železniške postaje Ponikva pravkar izbira izvajalca del, razpis je odprt do 3. februarja. »Ureditev železniške postaje Ponikva bo zajemala gradnjo dveh novih bočnih peronov z nadstrešnico, vključno s pripadajočo opremo, kot so klopi, koši za smeti in usmerjevalne table, ter obnovo tirov in tirnih naprav. Zgrajen bo nov podhod z dvigali, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem. Predvidena je ureditev parkirišča, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže,« ob tem razlagajo.

Dodajajo, da je ocenjena vrednost naložbe 3,9 milijona evrov, pri čemer je že zagotovljeno 1,82 milijona evrov sofinanciranja Evropske unije, iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Začetek del je predviden v drugi polovici tega leta.

Kako napredujejo dela na postaji v Šentjurju?
Stroji pa že brnijo še na eni železniški postaji v šentjurski občini – v Šentjurju. Pogodbo so podpisali lansko poletje, o čemer smo poročali TUKAJ. In kako daleč so dela? »Muzejski eksponati in kretniška postavljalnica so bili prestavljeni na novo lokacijo. Odstranjen je bil postajni tir št. 1 in nakladalna klančina na vzhodni strani postajnega poslopja. Na območju med železniško progo in Kolodvorsko ulico je bila izvedena prestavitev in zaščita obstoječih signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih vodov,« razlagajo na direkciji ter dodajajo, da so trenutno v teku dela na tirni infrastrukturi. Prav tako že gradijo gradijo začasi otočni peron. »Ta peron bo med 29. 1. 2023 in 11. 4. 2023 omogočal varen dostop potnikov na vlak, ko bo v teku nadgradnja obstoječega otočnega perona. V tem obdobju je predviden tudi začetek gradnje novega podhoda z dvigali, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem,« so nam še sporočili iz direkcije. (AD)