Novi gorsko kolesarski poti v Celju

13.06.2015

Nova pridobitev za kolesarje.

V Mestnem gozdu na območju Pečovnika v Celju to soboto odpirajo dve novi gorsko kolesarski poti. Sta rezultat pilotnega projekta RuBike, kjer gre za razvoj turnih kolesarskih poti v naravnem okolju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik.

Po Starem placu in Na Vrheh
Pri evropskem projektu RuBike so se povezale občine Celje, Vojnik, Laško in Štore. Za vsako so pripravili načrt dveh gorsko-kolesarskih poti, na območju Pečovnika na Celjski koči pa so dve tudi uredili. Skupaj sta dolgi dobre tri kilometre, pot Na Vrheh ima dobra dva kilometra, je bolj položna in primernejša za družine, Stari Plac pa je namenjen tistim z nekoliko več kondicije. Zadovoljni z ureditvijo gorskih kolesarskih poti so predvsem kolesarji. Oviro pri vožnji v naravi jim predstavlja slabo opredeljena zakonodaja. Večina gozdov, kar 80 odstotkov, je v zasebni lasti, tam pa je vožnja dovoljena le s privolitvijo lastnika. Poleg tega je med njimi in pohodniki, tudi na območju Celjske koče, večkrat prihajalo do nesoglasij. »Upamo, da do konfliktov zdaj ne bo več prihajalo, saj se bodo kolesarji lahko v dolino spustili po zato posebej označenih in namenjeni poteh,« pravi Andrej Hercog iz Kolesarskega društva Brez bremz, ki je bilo pobudnik projekta. Pri uresničevanju projekta so sodelovale še celjska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, Mestna občina Celje ter občine Laško, Vojnik in Štore. (NS)

Štajerski val v sliki