Novosti pri poročanju v turizmu za gostince in hotelirje

13.11.2017

Hotelirji in gostinci bodo po novem morali sporočiti podatke o za vsakega gosta najpozneje v 12 urah po prihodu gosta.

AJPES bo s 1. decembrom 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah za namen vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. 

Za koga novosti?
Za izvajalce nastanitvene dejavnosti štejejo: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi), prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine. Zavezanci bodo dolžni poročati dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo, podatke za vsakega gosta pa bo treba sporočiti najpozneje v 12 urah po prihodu gosta. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO najkasneje do 28. februarja 2018.
Po novem bodo tako nastanitveni obrati zakonsko predpisane podatke, vezane na prenočevanje gostov poročali le enkrat, v aplikacijo eTurizem, in ne več ločeno policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam. Register bo javen, dostop do podatkov pa brezplačen. "Tako bomo dobili skupno bazo, ki bo zagotavljala statistične podatke in pregled števila nočitev, hkrati pa bo nova oblika poročanja razbremenila in zmanjšala stroške poslovanja, ne le gospodarskim subjektom, ampak tudi organom, ki podatke potrebujejo," razlaga Anita Čebular, svetovalka za turizem pri Razvojni agenciji Sotla, ki vse predstavnike nastanitvenih obratov na območju občin Obsotelja in Kozjanskega vabi na Posvet o novostih na področju registracije nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu, ki bo v sredo, 22. novembra 2017, v Atlantida Boutique hotelu v Rogaški Slatini. Novosti bodo predstavili predstavniki AJPES-a, policije in Statističnega urada. 
Udeležba na posvetu je brezplačna, na RA Sotla pa predlagajo, da vašo udeležbo predhodno sporočite na rasotla@siol.net ali 03 817 18 60, najkasneje do 20. novembra 2017.

 
Štajerski val v sliki