Stavbno nadomestilo v Celju še po starem

21.12.2016

Svetniki se niso strinjali z dvigom NUSZ, sprejeli pa so posodobljeni odlok.

Eden glavnih denarnih virov občinskih proračunov je obdavčitev z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Celjska občina ima veljaven odlok iz leta 2006 z nekaj spremembami, ki so upoštevale takratne razmere. Ker so bile drugačne od današnjih, se je odločila za popravek odloka. A se je zapletlo.

Tik pred zdajci
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) mora po zakonu plačati neposredni uporabnik zemljišč, torej lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora ali imetnik stanovanjske pravice. Območje, na katerem se plačuje, določi občinski svet, prav tako, kolikšna bo obdavčitev. Večina svetnikov se je s predlogom spremembe odloka, ki se je med drugim navezoval na priporočila resornih ministrstev glede izboljšav na področju odmerjanja NUSZ ter uskladitve evidenc NUSZ z registri nepremičnin, strinjala. Nekateri pa se niso strinjali s točno določenim (tretjim) amandmajem, ki so ga občinske strokovne službe h gradivu za sejo dodale tik pred zdajci, saj ga niso mogli ustrezno preučiti. Po njem naj bi se vrednostna točka, ki je osnova za izračun NUSZ, zvišala za 3 odstotke, a za vsa zemljišča, torej za vse občane. Občina si je s tega naslova prihodnje leto obetala 200.000 evrov več. Namenila bi jih za vzpostavitev javnega potniškega prometa v Celju. Med razpravo sta se med drugim na temo podražitve oglasila Gregor Gregorin iz SMC, ki je dejal, da zvišanje točke za 3 odstotke ni usklajeno z inflacijo, in Brigita Čokl iz DeSUS, ki je poudarila: »Vsebina odloka ni sporna, sporni so dodatki - amandmaji tik pred zdajci.«

Najprej odmor, nato zavrnitev

Po burni razpravi so v svetniški skupini SLS, ki ima v občinskem svetu večino, predlagali odmor, da preučijo zadevo in se odločijo o glasovanju. V drugem delu seje je sledilo glasovanje. Najprej o prvih dveh, sicer ne spornih amandmajih, ki so ju svetniki z večino glasov potrdili. Pri tretjem amandmaju, ki se je nanašal na zvišanje NUSZ, pa je bila slika drugačna. Svetniki so z 20 glasovi proti, 7 za in 4 vzdržanimi zavrnili načrtovano podražitev. Celjska občina je tako dobila nov, posodobljen odlok o NUSZ, ki bo začel veljati z začetkom leta 2017. »Vrednost točke ostane ista, potniškega prometa pa drugo leto ne bo,« je po koncu glasovanja dejal župan Bojan Šrot.
Štajerski val v sliki