V Vonarju bo Naravovarstveni center

26.09.2017

Naravovarstveni center Sotla bo služil tudi kot izobraževalni center in prostor, kjer bodo lahko obiskovalci dobili koristne informacije. (Foto: Občina Rogaška Slatina)

Občina Rogaška Slatina namerava na območju nekdanjega Vonarskega jezera vzpostaviti Naravovarstveni center Sotla. V njem bo info točka, služil bo kot prostor za izobraževanje in predstavitev naravnih danosti območja, ki je del Nature 2000.

Kako bo izgledal?
Načrti za ureditev Turistično-rekreacijskega centra Vonarsko jezero vključujejo tudi objekt, ki bi na severni strani območja ojezeritve predstavljal vstopno točko iz smeri Rogaške Slatine. Ker bo do takrat, da bo Vonarsko jezero ponovno polno vode, najverjetneje minilo še kar nekaj časa, so se v Rogaški Slatini odločili, da stvari vzamejo v svoje roke. Razmišljati so začeli o projektu, ki bi obogatil ponudbo destinacije, neodvisno od ojezeritve. Naravovarstveni center Sotla so si zamislili kot objekt, v katerem bodo interaktivne izobraževalne in promocijske vsebine. Večinoma bo zgrajen iz lesa, v nadstropju in pritličju bo skupaj nekaj man kot 400 kvadratnih metrov površin. V njem bodo info točka, delovna soba in dva nekoliko večja prostora, namenjena predstavitvi naravnih danosti tega območja, ki je del Nature 2000, ter nekatere druge vsebine, vezane na predstavitev Rogaške Slatine in celotne regije tako na slovenski kot hrvaški strani. V nadstropju bo odprta opazovalnica, v obeh etažah pa pokriti terasi.

Gradnja najverjetneje prihodnje leto
Edina možnost za financiranje Naravovarstvenega centra Sotla, ki naj bi stal okoli 1,2 milijona evrov, je po besedah slatinskega župana Branka Kidriča prijava na čezmejni projekt Interreg Slovenija-Hrvaška. Na obeh straneh meje se mu poleg Rogaške Slatine pridružuje še šest partnerjev. V sklopu tega projekta Slatinčani računajo na okoli 650.000 evrov evropskega denarja, preostali znesek bodo v prihodnjih treh letih zagotovili v občinskem proračunu. Projekt Naravovarstvenega centra Sotla je sicer plod triletnega dela, pravnomočno gradbeno dovoljenje zanj že imajo, graditi pa naj bi ga začeli v drugi polovici prihodnjega leta. Podrobneje o Naravovarstvenem centru Sotla slatinskemu županu Branku Kidriču prisluhnite še v spodnjem posnetku. (NS)

ŽUPAN BRANKO KIDRIČ O NARAVOVARSTVENEM CENTRU SOTLA
Štajerski val v sliki