Občina Celje za zeleni turizem

12.10.2015

Občina Celje želi postati okolju še bolj prijazna destinacija. (Foto: Dežela Celjska)

Mestna občina Celje se je pridružila pilotnemu nacionalnemu programu za pospeševanje trajnostnega razvoja. Imenuje se Zelena shema slovenskega turizma, v njem pa sodeluje 15 destinacij.

Okolju in družbi prijazna destinacija
Zelena shema temelji na treh stebrih trajnostnega razvoja, na okoljskem, družbenem in ekonomskem. Celjska občina se bo potegovala za znak Slovenia Green Destination, ki ji bo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu prinesel prepoznavnost kot okolju in družbi prijazne destinacije. V sklopu programa bo morala izvesti kar nekaj aktivnosti, med drugim bo trajnost destinacije preverjala z anketiranjem turistov, podjetij in občanov. Zbrani podatki bodo omogočili mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. (NS)
Štajerski val v sliki