avgust 5, 2015

Občina v Šmarski hram?

Stavba, v kateri domuje šmarska občinska uprava, se nagiba, zato je lahko nevarna. O selitvi se govori že dolgo, v igri je bilo že več možnosti. Številni si želijo, da bi občina nove prostore našla v Šmarskem hramu. Tej možnosti je izjemno naklonjen tudi občinski svet.

V igri že več možnosti
Meritve občinske stavbe so že pred leti pokazale slabo statiko. Upravna enota se je iz objekta, ki bi ga lahko porušil že manjši potres, izselila leta 2011. Občinska uprava je v njem ostala. Občina in ministrstvo za javno upravo sta se takrat dogovarjala o gradnji novega skupnega upravnega objekta na mestu obstoječe stavbe, a dlje od pisma o nameri ni prišlo. Poigravali so se še z idejami selitve v šmarsko staro šolo, v objekt na Aškerčevem trgu, kjer med drugim domuje policija, v Skazovo hišo, v Šmarski hram …

Stavba vse bolj nevarna
Bilo je veliko razprav in različnih želja, manjkal pa je denar. Zadnje meritve so medtem pokazale, da je občinska stavba vedno bolj nevarna, po najnovejših podatkih se nagiba že za več kot 17 centometrov. Nova garnitura svetnikov se je tako strinjala, da je nujno najti rešitev in čimprej zagotoviti denar za selitev. Občinska uprava pod vodstvom župana Stanka Šketa je pripravila več možnih predlog. Zgradili bi lahko nov nizko ali pa nič energijski objekt nad zaklonišči, kjer so trenutno postavljeni zabojniki upravne enote. Možnosti sta tudi odkup ali pa najem Šmarskega hrama, ki bi ga lastniki pred tem obnovili.

Kupili bi del obnovljenega objekta 
Večina svetnikov se je navdušila za selitev v Šmarski hram, saj bi tako rešili znameniti objekt, ki že več kot dve desetletji propada in kvari podobo središča Šmarja pri Jelšah. Družba za svetovanje in upravljanje, ki je solastnica objekta, bi objekt obnovila in ga občini prodala za okoli tri milijone evrov. To je po besedah vršilke dolžnosti občinske uprave Zlatke Pilko občutno predrago, ob tem poudarja, da potrebuje občinska uprava za svoje delo le okoli 900 kvadratnih metrov in ne skoraj tri tisoč kvadratov, kolikor je velik celoten objekt. Svetniki so občinski upravi tako naložili, naj se z Družbo za svetovanje in upravljanje dogovori za odkup le dela obnovljenega Šmarskega hrama, za preostanek prostorov pa naj najde ostale kupce oz. najemnike. Pričakovati je, da bo odločitev o selitvi šmarske občinske uprave padla v prihodnjih mesecih, zatem pa bo treba zagotoviti še denar. Občina še ima možnost najetja kredita.

Selitev upravne enote še letos?
Iz Ministrtsva za javno upravo so nam medtem sporočili, da naj bi država konec septembra le začela obnavljati objekt na Aškerčevem trgu 11, kjer bo domovanje našla šmarska upravna enota. Pisarne morajo prilagoditi potrebam upravne enote, objekt bo treba tudi energetsko obnoviti. Selitev na ministrstvu predvidevajo še konec tega leta ali v začetku naslednjega. (AD)