Občina Zreče ima nov prostorski načrt

23.10.2015

Nov občinski prostorski načrt občine Zreče korenitih sprememb v okolje ne prinaša.

Kar devet let so se vlekli birokratski usklajevalni postopki med državo in občino za sprejem novega prostorskega načrta Občine Zreče. Zdaj so ta pomemben prostorski dokument, ki bo omogočil želene posege v prostor, potrdili še občinski svetniki.

Birokratski maraton
Po mnenju zreškega župana Borisa Podvršnika je tako dolg postopek, ki ga narekuje pridobivanje številnih soglasij države, nedopusten, saj duši razvojne ambicije lokalne skupnosti. Vse dosedanje vlade so napovedovale birokratske poenostavitve, teh pa od nikoder. "Priprava novega prostorskega načrta se je zavlekla tudi zato, ker je država spreminjala predpise, intenzivno smo na OPN-ju lahko delali šele zadnja štiri leta. Kakorkoli, vesel sem, da smo končali. Nismo med prvimi občinami, pa tudi med zadnjimi ne," pravi Podvršnik. Medtem pa na občinski upravi že sprejemajo nove pobude za posege v prostor. Hitro se kopičijo, 170 se jih je že nabralo. Zrečani upajo, da bo postopek za njihove uresničitve tokrat bistveno krajši. Župan ocenjuje, da bi lahko bil končan v dveh letih.

Od 265 uresničenih 72 pobud
Postopek za pridobitev novega prostorskega načrta so začeli z 265 pobudami občanov in podjetij. Ko jih je občina pozvala k pripravi strokovnih podlag za njihovo zahtevo (to nekaj stane), pa so mnogi vlogo umaknili. Tako se je seznam oklestil na polovico, dokončno so ugodili 72 pobudam. Po besedah strokovnega sodelavca na zreški občinski upravi Štefana Posiloviča z novim OPN-jem prostorskega razvoja občine ne postavljajo na glavo, drastičnih sprememb ne bo, bodo pa občani lahko gradili ali širili stanovanjske hiše, podjetniki proizvodne prostore, kmetje gospodarska poslopja in podobno. "Potreb po večjih stavbnih zemljiščih pa nismo zaznali, le v Zgornjih Zrečah bo trgovsko podjetje Kea širilo Tušev trgovski center, v Loški Gori pa naj bi podjetje Galero gradilo prizidek k proizvodnim prostorom," še navaja Posilovič. (BF)
Štajerski val v sliki