Obisk cerkva starejšim in kroničnim bolnikom še odsvetujejo

03.05.2020

V cerkvah morajo po novem maske nositi vsi, razen duhovnika oziroma župnika. Nujno je ohranjanje razdalje in higiena rok ter kašlja. (Fotografija je simbolična.)

S ponedeljkom vrata znova odpirajo tudi katoliške cerkve po državi, Slovenska škofovska konferenca je ob tem pripravila navodila za ponovno vzpostavitev javnega bogoslužja. Nujno je upoštevanje higienskih ukrepov in razdalje, starejšim in kroničnim bolnikom pa za zdaj obisk cerkva še odsvetujejo.

Razdalja, maske in temeljito zračenje
Slovenska škofovska konferenca v navodilih, ki jih je objavila na svoji spletni strani, med drugim poziva, naj se svetih maš udeležijo samo zdravi verniki, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočajo, da zaradi varnosti še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu. V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito, na primer šal, ruto ali podobno. Ob vstopu je nujno razkuževanje rok z razkužilnim sredstvom, ki ga mora zagotoviti župnik oz. župnijski sodelavci. »Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu. V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju priporočene varnostne razdalje,« je med drugim zapisano. Navodila med drugim nalagajo tudi, da je treba po vsaki sveti maši cerkev temeljito prezračiti. Če je cerkev premajhna, da bi se v njej verniki lahko udeležili svete maše ob upoštevanju varnostnih ukrepov medosebne razdalje, naj duhovniki uvedejo dodatne nedeljske svete maše. Svete maše na prostem trenutno ni mogoče izvajati, saj veljavni ukrepi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani.

Kako je s krstom, prvim ohajilom, birmo in poroko?
Tudi na področju podeljevanja zakramentov veljajo posebna pravila. Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oziroma največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila v skupinah z največ 5 prvoobhajanci ob nedeljah oz. delavnikih. Za druge otroke, ki še niso pripravljeni, se podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas. Birme so zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preložene na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega leta. Do preklica sicer po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Cerkvena poroka je dovoljena ob prisotnosti najožjih sorodnikov oziroma največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. Podrobnejša navodila za obisk bogoslužij v cerkvah v času epidemije so na voljo TUKAJ. (NS)
Štajerski val v sliki