Od Planine do Sevnice vendarle po asfaltu

02.07.2019

Odsek ceste je le dobil asfalt, uredili so tudi okolico ceste, tako da bo ta zdaj varna. (Foto: Občina Šentjur)

Iz Šentjurja in drugih delov Kozjanskega se lahko do Sevnice po dobrem letu in pol znova peljete mimo Planine in ne več po daljši poti, mimo Laškega in Zidanega Mosta. Direkcija za infrastrukturo je namreč končala obnovo 1,7-kilometrskega odseka na cesti Planina–Sevnica, ki je bil še makadamski.

Vožnja pod posebnimi pogoji
Komisija je pri pregledu skladnosti opravljenih del s tehničnimi zahtevami za zagotovitev varnosti ter podala zeleno luč za odstranitev popoldne zapore ceste, a pod posebnimi pogoji. »Posebni pogoji pomenijo označitev odseka s prometno signalizacijo, znakom za splošno nevarnost, ter dopolnilno tablo z napisom ’cesta v prevzemu’,« so nam sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo ter dodali, da bo takšna označitev do pregleda pristojne komisije in do pridobitve dovoljenja, ki ga izda ministrica za infrastrukturo.

Pred dvema letoma je bila državna cesta med Planino in Sevnico takšna ... (Foto: Štajerski val)

Zahtevna obnova
Obnova odseka državne ceste, ki je bil še makadamski, je bila sicer zelo zahtevna. Cesta je namreč umeščena v ozko dolino, med potok in strme brežine. Tako so dela poleg razširitve cestišča obsegala še gradnjo podpornih zidov ter namestitev lovilnih mrež za zaščito pred padanjem kamenja. Projekt je stal skoraj 3,1 milijona evrov, plačala ga je Direkcija RS za infrastrukturo. (AD)
Štajerski val v sliki