junij 16, 2021

MARTIN MRZDOVNIK: Kar ni zapisano, gre v pozabo.

Martin Mrzdovnik je duša kulturnega dogajanja na Zreškem že več desetletij. Je ljubiteljski zgodovinar, avtor in urednik številnih knjig, predsednik KUD Vladko Mohorič, aktiven član Katoliško - kulturnega društva Zreče, član Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo na Občini Zreče ter scenarist številnih občinskih in drugih prireditev, za mnoge piše tudi idejne scenarije in povezovalna besedila.

»Kraj, ki ne pozna svoje zgodovine, težko načrtuje svojo prihodnost.«

Prihodnji teden bodo na slavnostni seji Občine Zreče podelili občinska priznanja. Zlati grb bodo pripeli Martinu Mrzdovniku za življenjsko delo na področju kulture ter številne organizacijske uspehe, ki pospešujejo razvoj kulturne dejavnosti v občini in na širšem območju. 
Martin Mrzdovnik je ljubiteljski zgodovinar, avtor in urednik številnih knjig. Posebno pozornost posveča področju materialne in nematerialne kulturne dediščine, od raziskovanja zgodovine kraja in dogodkov, muzejskih zbirk ter ohranjanja ljudskih pesmi in običajev. Plod njegovih dolgoletnih raziskovanj in proučevanj zgodovine so številne izdane knjige. Kot vodja Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine je med drugim pomembno prispeval k izvedbi projekta obnove železniške postaje v Zrečah. Je tudi idejni vodja projekta za oživitev Skomarske hiše in že več kot dvajset let soustvarjalec tamkajšnjih literarnih večerov. 
Bil je prvi voditelj župnijske Karitas Zreče. Končal je tudi Teološko pastoralno šolo v Mariboru in je v župniji Zreče vsestransko dejaven kot bogoslužni sodelavec, pomaga pri poučevanju verouka in se zavzema za obnovo sakralnih spomenikov.
Pogovoru z Martinom Mrzdovnikom lahko prisluhnete na spodnji povezavi. Z njim se je pogovarjala Tanja Jurjec.