Dr. Maja Makovec Brenčič: Verjemite v svoja znanja

22.05.2017

Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

"Verjemite vase, verjemite v svoja znanja in jih sproščeno pokažite. Nič ni nemogoče, če delaš predano in z ljubeznijo. Predvsem pa v sebi vedno ohranite tisto "otroško" radovednost," letošnjim maturantom sporoča dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport. 

Dr. Maja Makovec Brenčič verjame v mlade, v njihovo iskrivost in inovativnost, in kot nekdanja profesorica in prodekanja na ljubljanski Ekonomski fakulteti še vedno rada stopi pred študente oziroma mladim prisluhne v njihovem ustvarjalnem zagonu. Kot strokovnjakinja s področja strateškega marketinga je sodelovala z različnimi slovenskimi podjetji, ministrskega dela pa se je lotila z mislijo, da je znanje izjemno pomembno in da lahko k razvoju in prepoznavanju znanja doprinaša tudi z druge pozicije, ne zgolj kot profesorica, predavateljica: "Verjamem, da je znanje naša skupna vrednota in vsi skupaj se moramo truditi, da bo še bolj prepoznavno, bolj vredno. Da je naša šola dobra, nam priznavajo tudi mnogi tuji strokovnjaki, s katerimi se srečujem." 
Na pobude in opozorila številnih praktikov, učiteljev in učiteljic, da je slovenska devetletka prezahtevna, da imajo otroci prenatrpane urnike, da je preveč predmetov, ki so ocenjeni z ocenami od 1 do 5 pa se ministrica sklicuje na raziskavo PISA (mednarodna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti), ki kaže odlične rezultate: "V zadnjih nekaj letih smo dosegli za 24 točk večjo bralno pismenost, naši učenci so odlični v naravoslovju, matematiki, fiziki. Menim, da je v šoli treba krepiti temeljna znanja, saj bodo mladi z dobrim temeljnim znanjem bolj pripravljeni na kasnejša osvajanja novih znanj. Naša šola je dobra, vedno pa je seveda lahko še boljša in v tem duhu tudi razumem te pobude. Šola pa je seveda lahko za posameznike tudi zelo stresna, tukaj pa morajo delovati svetovalne službe, vsi akterji, ki prepoznavajo stiske otrok, staršev, širšega okolja ..."  Več v posnetku radijskega srečanja z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič. Gostila jo je Greta Kokot Rajkovič.
Štajerski val v sliki