november 22, 2022

Polonca Bajc Napret: Knjižnice niso le izposoja knjiga

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembru, je bila gostja srečanja Polonca Bajc Napret, direktorica Osrednje knjižnice Celje, pod katero spadajo še krajevne knjižnice na Dobrni, v Šmartnem,  Štorah in Vojniku. Na mestu direktorice je od avgusta letos, sicer pa je v celjski knjižnici zaposlena že dobrih 22 let, zadnja leta je skrbela za področje odnosov z javnostmi in izposojo knjig.

Sodobne knjižnice niso namenjene le izposoji knjig, ampak postajajo družabna središča. V strokovnem jeziku knjižnice imenujemo tudi »tretji prostor«, v katerega ljudje prihajajo od doma, od dela, iz šole in tam preživljajo svoj prosti čas. Mnogim obisk knjižnice zelo veliko pomeni.

Izvolite (v) knjižnico
Letošnji teden slovenskih splošnih knjižnic je potekal v tednu pred dnevom slovenskih splošnih knjižnic (20. novembra), pod geslom Izvolite (v) knjižnico. Namen tedna splošnih knjižnic je ozaveščanje o pomenu knjižnic v današnjem času in spodbujanje branja, obeležujejo pa ga po vsej Sloveniji s številnimi dogodki. V Osrednji knjižnici Celje so se mu pridružili s pestrim naborom kakovostnih dogodkov za vse generacije, o katerih je v srečanju spregovorila tudi direktorica Osrednje knjižnice Celje Polonca Bajc Napret, ki je povabila tudi na decembrske dogodke v organizaciji Osrednje knjižnice Celje. Prisluhnite ji v priloženem posnetku, na radijsko srečanje jo je povabila Greta Kokot Rajković

Galerija slik