november 22, 2021

ZMAGO TANČIČ: POZDRAV IZ ŠMARJA PRI JELŠAH

Zmago Tančič je lastnik ene največjih zbirk starih razglednic pri nas. Zbira jih že več kot 40 let, med njimi pa so tudi razglednice iz naših krajev, predvsem iz Šmarja pri Jelšah, od koder tudi izvira njegova družina. Zdaj so zbrane v knjigi Pozdrav iz Šmarja pri Jelšah, ki jo je ob 150-letnici povzdiga kraja Šmarje v trg izdala Knjižnica Šmarje pri Jelšah. 

Družina Tančič je iz Ljubljane, a sta tako stari oče kot oče našega današnjega gosta nekaj let živela v Šmarju pri Jelšah. In ta dragocena knjiga je nastala, ker je Zmago Tančič izpolnil željo svojega očeta Viktorja Tančiča, da po njegovi smrti zbirko starih razglednic Šmarja in njegovih okoliških krajev izroči domoznanski zbirki šmarske knjižnice.

»Moj oče, čeprav rojen v Ljubljani, je v sebi nosil veliko naklonjenost in privrženost Šmarju pri Jelšah vse do smrti. Njegova želja je bila, da se po njegovi smrti vsaj nekaj od družine Tančič po vseh letih vrne nazaj v Šmarje. V mislih je imel svojo zbirko starih razglednic.«  

To neprecenljivo zbirko je šmarska knjižnica prejela leta 2004 na prireditvi Tam, kjer sem doma, ko je Šmarje praznovalo 760-letnico prve omembe kraja. O tem, kakšne zgodbe pripovedujejo stare razglednice, prisluhnite v pogovoru s potomcem družine Tančič iz Ljubljane Zmagom Tančičem, ki je ves čas tudi sodeloval pri pripravi knjige Pozdrav iz Šmarja pri Jelšah. Z njim se je pogovarjala gostiteljica radijskega srečanja Mimica Kidrič.

Galerija slik