Okolica vrtca na Hudinji ni več onesnažena

01.09.2017

V času sanacije zemljine je bil vrtec na Hudinji prazen.

Enota vrtca Tončke Čečeve na Hudinji v Celju na prvi šolski dan znova odpira vrata. Vrtec je bil v zadnjih tednih prazen, saj je celjska občina sanirala zemljino, onesnaženo s težkimi kovinami. Malčke so v tem času preselili v druge enote.

Oktobra še nova drevesa
V tri celjske javne vrtce bo danes zakorakalo 1884 otrok, od tega 357 novincev. Vrtec Tončke Čečeve, kamor spada tudi enota na Hudinji, bo obiskovalo 679 malčkov. Celjska občina, ki je poletje izkoristila tudi za manjša vzdrževalna dela v vrtčevskih objektih, je imela največ dela prav s hudinjsko enoto. V okolici dve leti starega objekta je morala sanirati zemljino, onesnaženo s težkimi kovinami. Odstranili so celoten vrhnji sloj tal, ga nadomestili z novo zemljo in zatravili. Prav zato otroci še nekaj časa ne bodo mogli uporabljati zunanjega igrišča. So pa ta čas za igro zagotovili nadomestne lokacije pri hudinjski osnovni šoli, na igrišču med bližnjimi bloki in na asfaltni ploščadi. Prihodnji mesec bodo okolici vrtca zasadili tudi 11 novih dreves, saj so jih deset morali med sanacijo posekati.

Kaj bo pokazala analiza tal v ostalih vrtcih?
Celjska občina je uresničila napovedano zavezo, da bo preverila kakovost tal tudi v okolici ostalih javnih celjskih vrtcev. Vzorce zemljine za pripravo poročila o stanju tal igrišč so strokovnjaki odvzeli v začetku avgusta. Ugotovitve pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra. Glede na rezultat bodo nato pripravili strateški načrt ukrepanja. Če bo potrebna sanacija tudi drugod, bo to za celjsko občino velik finančni zalogaj. Samo sanacija pri hudinjskem vrtcu jo je stala skoraj 130.000 evrov. (NS)
Štajerski val v sliki