Oskrbovana stanovanja v Šmarju leta 2018?

09.12.2016

Oskrbovana stanovanja želijo v Šmarju pri Jelšah zgraditi na tako imenovani Lorgerjevi domačiji, nasproti doma upokojencev.

Šmarski občinski svetniki so dali zeleno luč za nadaljevanje projekta gradnje oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah. Po prvem neuspelem poskusu iskanja zasebnega partnerja načrtujejo zmanjšanje števila stanovanj in s tem pocenitev projekta. Po najbolj optimističnih napovedih bodo prva od 50-ih stanovanj vseljiva leta 2018.

Prvi projekt premalo dodelan in preobsežen
Občina je nameravala eno največjih naložb prihodnjih let uresničiti v javno-zasebnem partnerstvu, a prvi poskus iskanja zasebnega partnerja ni uspel. Interes za investiranje projekta je izkazalo podjetje Gic Gradnje iz Rogaške Slatine, vendar je občina ponudbo podjetja septembra zavrnila. »V konkurenčnih pogajanjih se je izkazalo zelo veliko težav. Med drugim tudi to, da je projekt premalo dodelan, da bi ga lahko izpeljali preko javno-zasebnega partnerstva. Zlasti zaradi tega, ker občina ni lastnik vseh zemljišč. Zato tudi ne bi mogla podeliti stavbne pravice, ki je potrebna za gradnjo preko javno-zasebnega partnerstva,« pojasnjuje koordinatorka projekta Zlatka Pilko in dodaja, da je občino je ob tem zmotila prenizka ponudba potencialnega vlagatelja, pa tudi to, da stanovanj ni bi pripravljen ponuditi v prodajo, temveč zgolj v najem. Več o zahtevah podjetja Gic Gradnje, ki za občino niso bile sprejemljive, je Zlatka Pilko povedala v spodnjem posnetku. Kljub zapletom bo občina projekt, za katerega naj bi med občani vladalo veliko zanimanja, nadaljevala.

Manj stanovanj, cenejša naložba
»Za prihodnje leto je realno pričakovati, da bi pridobili projekte za prestavitev potoka, rušenje objektov in to tudi izvedli, prav tako načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo oskrbovanih stanovanj,« pojasnjuje Pilkova in ob tem poudarja, da bo projekt nekoliko skromneje zastavljen. Ugotovili so namreč, da je bil prvoten načrt s 87 oskrbovanimi stanovanji za potrebe Šmarja pri Jelšah nerealen. Nova idejna zasnova bo zato predvidela objekt z okoli 50 stanovanji, kar naj bi naložbo precej pocenilo. Z okoli šestih milijonov evrov naj bi se znižala na tri ali celo dva milijona evrov. Občina bo naložbo uresničila sama ali bo poiskala novega sovlagatelja. Objekt bo gradila v dveh fazah. Če ne bo zapletov, bo gradnjo začela leta 2018, prva stanovanja pa naj bi bila vseljiva še isto leto ali najkasneje do leta 2019. Podrobnosti o načinu financiranja je Zlatka Pilko predstavila na spodnji zvočni povezavi. (SP)

Zlatka Pilko o financiranju projekta

Zlatka Pilko o zahtevah investitorja
Štajerski val v sliki