Osnovna šola Dobje prva Microsoftova inovativna šola

01.12.2015

Učiteljice OŠ Dobje svoje znanje, izkušnje in načine vpeljevanja tehnologije v učni proces predstavljajo tudi na mednarodnih konferencah.

Osnovna šola Dobje je postala prva in edina Microsoftova inovativna šola v Sloveniji. Del učnih programov izvaja s pomočjo uporabe tehnologije in naredi tako pouk bolj zanimiv, pa tudi bolj učinkovit.

Pri vseh predmetih, a smiselno
Računalnike, tablice, telefone in interaktivno tablo v Osnovni šoli Dobje uporabljajo pri vseh predmetih. Za to se je doslej posebej usposobilo devet učiteljic, ki neprestano iščejo nove načine predstavljaja mnogokrat suhoparnih tematik na zanimiv, učencem privlačen način. „Tehnologijo uporabljamo pri prav vseh predmetih, tudi na primer pri športni vzgoji, ampak seveda po potrebi in ko je to smiselno. Običajno dvakrat tedensko. Otroci so vsekakor zelo motivirani za delo, tak način poučevanja jim je pisan na kožo, saj živijo v svetu, kjer je uporaba vseh teh pripomočkov nujna,“ pravi ravnateljica Suzana Plemenitaš. Dodaja, da so z večjo motivacijo boljši tudi rezultati učenja, kar dobjanski učenci dokazujejo z vidnimi uspehi na najrazličnejših tekmovanjih.

Nadgradnja in dopolnitev pouka
Vodja razvoja akademskih programov pri Microsoftu Marina Dražetič upa, da se bo Dobju pri tehnološki inovativnosti v prihodnje pridružila še katera šola. Pri tem poudarja, da med zahtevanimi pogoji ni glavni kriterij tehnološka opremljenost šole, pač pa to, da učitelji tehnologijo uporabljajo na smiseln in primeren način, kot nadgradnjo oz. dopolnitev klasičnemu pouku. Osnovna šola Dobje je sicer preko projektov Zavoda za šolstvo uspela dobiti 56 tabličnih računalnikov. (AD)

 Štajerski val v sliki