Peter Misja še naprej predsednik Turistične zveze Slovenije

01.04.2015

Peter Misja (drugi z leve) se kot predsednik TZS udeležuje prireditev po vsej Sloveniji. Na fotografiji na dogodku v Kamniku.

Peter Misja ostaja predsednik Turistične zveze Slovenije. Na sobotni volilni skupščini zveze so ga namreč izvolili za predsednika še za drugi štiriletni mandat.
Rezultat uspešnega dela

Peter Misja, sicer tudi župan občine Podčetrtek, nam je povedal, da je vnovično zaupanje dokaz njegovega uspešnega minulega dela, saj je med drugim v zvezo vnesel kar nekaj sprememb. »Predvsem smo uspeli Turistično zvezo Slovenije spraviti v pozitivno stanje, racionalizirali smo delo  uslužbencev in povečali podporo turističnim društvom. Za njihovo delovanje smo omogočili razpise,« razlaga  Misja.

Še dovolj izzivov

Izzivi ostajajo tudi za prihodnje štiriletno obdobje. Misja med prednostnimi nalogami izpostavlja predvsem aktivno sodelovanje pri zakonu o vzpodbujanju turizma, kjer morajo biti prostovoljne organizacije posebej omenjene. Po njegovem morajo postati trdi člen v turizmu, za njihovo delovanje pa si bodo prizadevali zagotoviti tudi denar. Po njegovih besedah pomembna cilja Turistične zveze Slovenije ostajata tudi pomlajevanje članstva ter stabilno financiranje zveze. Več o dosedanjem delu in načrtih zveze prisluhnite v spodnjem posnetku. (SP)

Peter Misja o Turistični zvezi
Štajerski val v sliki