Plaketa občine Darku Pepevniku in Termam Olimia

12.09.2016

Občinski nagrajenci občine Podčetrtek z županom Petrom Misjo in podžupanom Markom Jurakom.

V Podčetrtku so proslavili občinski praznik in 50 let termalnega turizma. Na osrednji slovesnosti s podelitvijo občinskih priznanj sta najvišje priznanje, plaketo občine, prejela dolgoletni ravnatelj Darko Pepevnik in družba Terme Olimia.

V ospredju jubilej Term Olimia
Praznik občine Podčetrtek je na enak dan, kot obletnica Term Olimia, 9. septembra. V Podčetrtku so namreč pred 50 leti na ta dan proslavili odprtje takratnih Atomskih toplic. Dobro sodelovanje na lokalni ravni je, ob bogati kulturno-zgodovinski dediščini, naravnih lepotah in urejenosti ter pestri ponudbi s pridihom domačnosti, zagotovo vodilni razlog za uspeh Term Olimia in občine Podčetrtek kot uspešne turistične destinacije. Za 50 let uspešnega delovanja in za njihov prispevek k vsestranskemu razvoju občine in širše je župan Peter Misja Termam Olimia podelil posebno plaketo občine kot najvišje občinsko priznanje. Plaketo občine je prejel tudi nekdanji ravnatelj OŠ Podčetrtek Darko Pepevnik, za 25 let uspešnega dela na vzgojno-izobraževalnem področju in aktivno vsestransko delovanje v lokalni skupnosti. S priznanjem se je okitil Martin Vrenko, za večletno aktivno sodelovanje v Krajevni skupnosti in na drugih področjih. Denarne nagrade se je ob 10-letnici delovanja razveselil Športni klub Virštanj. Župan je podelil tudi posebni priznanji. Prejeli sta ju Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, za dobro sodelovanje z občino Podčetrtek, in Daniel Sovinc, za prispevek k okoljski osveščenosti v kraju. (SP)
Štajerski val v sliki