Plaz Lemberg ne povzroča več težav

09.10.2015

Plazeča zemljina ne ogroža več.

Občina Vojnik je še uradno končala eno največjih in finančno najzahtevnejših naložb v letošnjem letu. Sanirala je velik plaz pod gradom Lemberg. 

Župan Petre prestal ognjeni krst
Obsežen plaz pod gradom Lemberg pri Novi Cerkvi se je sprožil v začetku letošnjega leta zaradi. Razmočena plazeča zemljina je ogrozila tudi nekaj stanovnajskih hiš, zato je občina Vojnik takoj ukrepala. Potrebam po hitri sanaciji območja je prisluhnilo tudi ministrstvo za okolje in prostor, ki je zagotovilo večino denarja, to je 228.000 evrov. Celotna naložba je stala 300.000 evrov, razliko je pokrila občina Vojnik. Ta je ob tem uredila še del ceste do gradu Lemberg, da je poslej varnejša za promet. Župan Branko Petre je končane sanacije zelo vesel: „To je bi nekakšen moj ognjeni krst, ki sem ga tudi ob podpori ministrstva prestal.“ Sslovesnosti ob zaključku ureditve plazu se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. „Ta projekt je eden izmed številnih, ki smo jih uspeli v letošnjem letu realizirati. Vlada je za ukrepanje po neurjih v letu 2014 zagotrovila 13,7 milijona evrov in ta projekt je dokaz, da se da s hitrim ukrepanjem rešiti marsikatero težavo,“ je povedala ministrica. (NS)
Štajerski val v sliki