Plaz v Bovšah ne grozi več

18.11.2016

Vozišče na območju plazu je bilo močno poškodovano in polno udarnih jam. Prebivalci se lahko odslej vozijo po varnejši, novi cesti. (Foto: Občina Vojnik)

Občina Vojnik je v teh dneh končala največjo letošnjo naložbo, obsežno sanacijo plazu na cesti Dramlje-Bovše-Ljubečna. Plazeča zemljina je pravzaprav obsegala tri manjše plazove, na nekaj več kot pol kilometra dolgem odseku.

Pri denarju pomagala država
Urejanja plazu, ki je ogrožal tudi nekaj stanovanjskih hiš, se je občina lotila v začetku poletja. V celoti je na novo uredila lokalno cesto in jo nekoliko razširila. Poleg rekonstrukcije ceste je bilo treba urediti tudi odvodnjavanje in drenažo. Da območje ne bo več plazilo, so globoko v zemlji ob cesti zgradili tudi betonsko konstrukcijo. Prometna varnost po cesti mimo Bovš bo odslej boljša, saj so jo opremili tudi z vsemi potrebnimi varnostnimi elementi. Naložba je stala okoli 300.000 evrov. Pri denarju je občini na pomoč priskočila država, ki je prispevala dobrih 200.000 evrov. (NS)
Štajerski val v sliki