Po centru Šentjurja varno tudi s kolesom

27.06.2017

Ob pešpoti ob potoku Pešnica je zdaj tudi prostor za kolesarje.

Ob potoku Pešnica v centru Šentjurja je odslej poleg pešpoti tudi kolesarska steza. Občina s projektom sledi ciljem prometne strategije. Nove metre kolesarskih poti napoveduje tudi za prihodnja leta.

Varneje za kolesarje in pešce
Od Mestnega trga mimo bazena in športnega parka je ob potoku Pešnica že bila pešpot, ki pa je bila zelo uničena, zato sta jo šentjurska občina in mestna skupnost obnovili. Razširili sta jo, tako da je zdaj ob njej še kolesarska steza. Projekt je stal 250 tisoč evrov, saj so obnovili še kanalizacijo. Novosti so pred dnevi nazdravili s priložnostno slovesnostjo ter zasaditvijo novega drevesa ob že obstoječem drevoredu med Pešnico in potjo. Varno kolesarjenje in pešačenje sta tako odslej vse od Mestnega trga do vrtca Pešnica in tamkajšnjih blokov, kjer sta pešpot in kolesarska steza že več let.

V načrtu še več kolesarskih poti
Župan Marko Diaci napoveduje, da bodo v prihodnje zgradili kolesarsko stezo še do osrednje šentjurske avtobusne postaje. Tam se bo navezala na kolesarsko pot Celje–Štore–Šentjur, ki je tudi še v načrtih celjske regije. Širjenje kolesarske mreže pa župan v prihodnjih letih napoveduje tudi proti severnemu delu občine. S projekti Šentjurčani sledijo prometni strategiji, ki enega ključnih ciljev izpostavlja promet, prijazen okolju in zdravju. (AD)
Štajerski val v sliki