oktober 7, 2015

Po zapletu Kregar ostaja na čelu celjskega muzeja

Sejo celjskega mestnega sveta je zaznamoval predvsem zaplet glede imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje. Svet zavoda je na to mesto predlagal dr. Toneta Kregarja, občinske službe bi želele Staneta Rozmana.

Napačno ime in združevanje muzejev
Svet zavoda muzeja je celjski občini v začetku septembra predlagal, da za vršilca dolžnosti direktorja potrdi Toneta Kregarja. Celjski mestni svetniki so ga potrdili na dopisni seji, kasneje pa izvedeli, da je sklep o imenovanju neizvršljiv. Svet zavoda je namreč predlagal dr. Toneta Kregarja in ne dr. Tončka Kregarja, kot je navedeno v njegovih osebnih dokumentih. Muzej je napako popravil, občinske službe pa so medtem ugotovile, da bi bilo bolj racionalno, kot imenovati še enega direktorja oziroma vodjo muzeja, združiti oba celjska muzeja v en javni zavod. Po njihovem predlogu bi ga vodil Stane Rozman, sicer direktor Pokrajinskega muzeja Celje. Po kratki predstavitvi na začetku torkove seje mestnega sveta so svetniki odločili, da o tej točki ne bodo razpravljali, zato so jo umaknili z dnevnega reda. »To je dokaz vsega, kar že ves čas poudarjam. Gre za netransparentno, nedemokratično in nezakonito odločanje,« je zaplet komentiral Kregar, ki se je udeležil seje. Predlogu občinskih služb in združevanju pa je na drugi strani naklonjen Stane Rozman: »Združitev obeh muzejev se mi zdi smiselna, predvsem v luči racionalizacije poslovanja. Na ta račun zagotovo ne bi trpela strokovnost muzeja.« Kregar do imenovanja novega vršilca dolžnosti direktorja ostaja v tej funkciji, občinska uprava pa je že napovedala, da bo na eni izmed prihodnjih sej predlagala združitev obeh muzejev. (NS)