marec 17, 2015

Podčetrteški svetniki so se odpovedali sejnini

Občinski svetniki v Podčetrtku so se na predlog svetnika Vladimirja Hrovatiča odpovedali zadnji sejnini. Namenili so jo družini Hrvatič iz Verač, ki jo je lani doletela velika nesreča. 

Kmetija je zaradi udara elektrike konec decembra izgubila več krav in tako ostala brez vira za preživljanje. Obnovitev goveje črede bo velik finančni zalogaj, zato je dobrodelna poteza občinskega sveta občine Podčetrtek še kako dobrodošla. Družini je nekaj denarja prispevala tudi občina. S prostovoljnimi prispevki pa so se na nesrečo odzvali tudi številni sokrajani, ki so pod okriljem krajevnih organizacij Rdečega križa Buče in Virštanj darovali okoli 9 tisoč evrov. (SP)