Podjetniški inkubator tudi v Rogatcu?

04.12.2015

Bo zdaj opuščena občinska stavba postala valilnica mladih podjetnikov?

V Rogatcu načrtujejo podjetniški inkubator. V obdobju dveh let naj bi ga Občina uredila v prostorih nekdanje občinske stavbe. Za njegov zagon bo morala zagotoviti okoli 60 tisoč evrov.

Za razvoj mladih podjetnikov
Občinski svetniki v Rogatcu so ta teden podprli idejo o ureditvi podjetniškega inkubatorja. Uredili bi ga v sklopu skupnega projektnega predloga Občin Rogaška Slatina, Velenje, Celje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogatec, ki ga bodo vključili v Dogovor za razvoj regij na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po besedah župana Martina Mikoliča občina Rogatec nima zakonskih pogojev za ustanovitev samostojnega podjetniškega inkubatorja, zato bi se pridružila obstoječemu Podjetniškemu inkubatorju Vrelec Rogaška Slatina. „Ob obisku slatinskega inkubatorja sem bil nadvse pozitivno presenečen nad obetavnimi rezultati. V njihovem inkubatorju je pot uspešno začelo veliko mladih podjetnikov, zato je sodelovanje z njimi dobra odločitev. Verjamem, da bomo v nove prostore tudi mi uspeli privabiti nove podjetnike,“ razlaga župan Mikolič. Občina bi prostore inkubatorja za določen čas, najverjetneje do treh let, pod ugodnimi pogoji oddajala novo nastalim podjetjem in jim hkrati nudila svetovalne, upravne in pisarniške storitve. Tako bi prispevala k razvoju podjetništva, hkrati pa bi rešila tudi problem nekdanje občinske stavbe, ki jo je že dlje časa neuspešno prodaja na javnih dražbah. (SP)
Štajerski val v sliki