Podlubniki še ogrožajo gozdove

15.10.2017

Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi.

Ta teden smo obeleževali evropski teden gozdov. Slovenja je s skoraj 59-odstotnim deležem gozdov ena najbolj gozdnatih držav v Evropi. Lastniki z gozdovi dobro gospodarijo, največ težav jim v zadnjih letih povzroča odpravljanje posledic katastrofalnega žledoloma in napadi lubadarja.

Najbolj učinkovit takojšen posek
Za Slovenijo je značilen visok delež gozda z naravno in pestro sestavo drevesnih vrst, z 58,4 % gozdnatostjo smo tik za Švedsko in Finsko. Glavni izziv slovenskega gozdarstva so vse pogostejše naravne ujme, ki so v zadnjih letih prizadele večino naših gozdov, od žledoloma do napada smrekovega lubadarja. Po besedah Jožefa Mrakiča, vodje Zavoda za gozdove Maribor, smo v naši državi zaradi lubadarja v letu 2016 posekali 2,3 milijona kubičnih metrov lesa, letos okoli milijon in pol, vsega skupaj pa je v zadnjih treh letih v naših gozdovih padlo skoraj pet milijonov kubičnih metrov lesa. Lubadar sicer največ težav še vedno povzroča na območju Gorenjske, Slovenj Gradca in Dravske doline. Najboljši ukrep za preprečevanje podlubnikov je prav takojšen posek, a Mrakič pri tem opozarja na previdnost, pri delu v gozdu namreč vsako leto umre okoli deset oseb. Vsem lastnikom gozdov, ki niso vešči dela in niso ustrezno opremljeni, delo v gozdu odsvetuje, saj so posledice lahko usodne. Podrobneje o težavah in izzivih v panogi Jožefu Mrakiču prisluhite v pogovoru s Snežano Prebil. (SP)

Jožef Mrakič o aktualnih razmerah v gozdarstvu
Štajerski val v sliki