Pošta Podplat v nove stare prostore

01.10.2019

Pošta na Podplatu se bo selila nazaj na staro lokacijo. (Foto: Radio Štajerski val)

Pošta Podplat v občini Rogaška Slatina ima več kot 100-letno tradicijo. V tem času je med drugim preživela selitev in preoblikovanje v pogodbeno pošto. Zdaj je pred novim izzivom.

Pogodbenik bo investiral v nove prostore
Pošta Slovenije se je odločila, da proda stavbo, v kateri pošta na Podplatu deluje od leta 2005. Pred dvema letoma se je iz stalne preoblikovala v pogodbeno. Prvotni pogodbeni partner iz Celja se je že zamenjal. Poštne storitve v najetih prostorih Pošte Slovenije zdaj zagotavlja najemnik Jožef Čakš iz Šmarja pri Jelšah. Ker želi ohraniti poštno dejavnost na Podplatu, je občina Rogaška Slatina skupaj s krajevno skupnostjo Kostrivnica in pogodbenikom, pristopila k iskanju rešitve. Tajnik občine Marjan Čuješ pravi, da so že našli primerne prostore za selitev:

Pogodbeni najemnik je pripravljen tudi sam investirati v ureditev, sicer občinskih prostorov, kar mu bo občina nato upoštevala pri zaračunavanju najemnine.

Ko bo Pošta Slovenije prodala objekt, v katerem je Pošta Podplat sedaj, mora novi lastnik poslovanje pošte zagotoviti še leto dni. Tako je zapisano med prodajnimi pogoji. V tem času naj bi bila končana tudi obnova prostorov, v katere se bo nato selila. (NS)
Štajerski val v sliki