Pozor pri parkiranju v središču Šmarja

27.03.2015
Na večini parkirišč v središču Šmarja pri Jelšah je veliko težav pri parkiranju. Številni avtomobile na parkiriščih puščajo ves dan, veliko voznikov obtem parkira na prostorih, namenjenih invalidom, ali pa tam, kjer parkirnega prostora sploh ni. Občinska uprava za prekrškarje napoveduje tudi kazni.
Parkiranje za stranke do ene ure

Največ težav je na parkiriščih pri občinski stavbi in pri upravni enoti. Namenjeni so izključno strankam, kar označuje znak, ki prav tako dovoljuje avto na parkirišču pustiti do največ ene ure. Veliko voznikov tega ne upošteva. Težave so po navedbah občinske uprave tudi drugod v Šmarju pri Jelšah, saj vozniki puščajo avtomobile tudi na pločnikih in tik ob cestah, kjer ovirajo promet in odrožajo pešce.

Sprva opozorila, potem kazni

Da bi temu naredili konec, bodo policisti odslej posebej pozorno nadzirali mirujoči promet. Sprva bodo prekrškarje opozarjali, kmalu pa bodo začeli pisati tudi kazni. V začetku prihodnjega leta bo to nalogo sicer prevzeli občinski redarji, saj se je šmarska občina le uspela dogovoriti, da se bo pridružila že obstoječemu Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. Temu organu se 1. januarja pridružuje tudi občina Kozje. (AD)Štajerski val v sliki