Pred 790 leti je Laško postalo trg

16.02.2017

Pomembni zgodovinski prelomnici bodo Laščani skozi prireditve obeleževali vse leto. (Foto: Radio Štajerski val)

Letos bo občina Laško obeležila kar dva pomembna dogodka oziroma jubileja, zaradi katerih mesto ob Savinji danes živi in se razvija. Mineva 790 let, odkar je Laško dobilo trške pravice, mineva pa tudi 90 let, odkar ima mestne pravice.

Zgodovina Laškega v štirih minutah
O letnici 1227 bo letos še veliko govora, pravi Tomaž Majcen iz Muzeja Laško: »V tem letu je najbrž nastal dokument, ki dokazuje to, da je Laško takrat postalo trg, da je dobilo trške pravice. Se pravi, da se je iz neke vasice, ki takrat ni imela več kot 300 prebivalcev, povzdignilo v kraj, v katerem so imeli kar naenkrat več pravic. Dobili so sodišče, sodnike, tudi pravico do sejma.« Naslednja večja prelomnica, ki jo bodo letos obeležili Laščani, je leto 1927. To je leto, ko je Laško dobilo mestne pravice. »Laščani so se odločili, da so tako dolgo tržani, da bi lahko postali meščani. Zato so kralju Aleksandru napisali vljudnostno pismo, kralji jim je ustregel in 17. julija 1927 je Laško postalo mesto,« pravi Majcen. Laško je, ko je postalo mesto, dobilo upravo, razvoj se je nadaljeval, v tistem času so začeli asfaltirati ceste in graditi vodovod. Danes Laško živi, diha in se razvija naprej. Ima okoli 14.000 prebivalcev in se razprostira na približno 197 kvadratnih kilometrih. Prisluhnite spodnjemu posnetku, kjer Tomaž Majcen zanimivo zgodovino, ki so jo zaznamovale tudi sedmice, predstavi v slabih štirih minutah. (NS)

TOMAŽ MAJCEN - ZGODOVINA LAŠKEGA V SLABIH ŠTIRIH MINUTAH
Štajerski val v sliki