Prestižno priznanje za Osnovno šolo Bistrica ob Sotli

05.10.2016

Nagrajenci z ministrico Majo Makovec Brenčič na včerajšnji slovesnosti v Ljubljani.

Bistriška šola je prejela državno nagrado za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva. Ravnatelj Bogomir Mačinković je na priznanje zelo ponosen. Prepričan je, da je ključ do uspeha "šola učenja za življenje in dobrih medsebojnih odnosov".

Učijo in vzgajajo za življenje
V obrazložitvi piše, da je bistriška osnovna šola skupaj z vrtcem sestavni del kraja, da je kakovostna, učeča se šola, ki se spreminja in nenehno razvija. Prav tako da je vedno utirala pot in bila pionir na področju vzgoje in izobraževanja. V program 9-letne šole se je vključila v prvem krogu. Začela je uvajati drugi tuj jezik v šolo ter prvi tuj jezik v 1. triletje. Je tudi osrednja šola za računalniško opismenjevanje. Vključena je tudi v številne domače in mednarodne projekte. Odbor še ceni, da v šoli posvečajo posebno pozornost odnosu otrok do zdravega načina življenja in medsebojnim odnosom. Učenci in učitelji so na priznanje izjemno ponosni, prav tako ravnatelj Bogomir Marčinković. O njihovih prizadevanjih za šolo, ki uči in vzgaja za življenje, je Marčinković spregovoril s Snežano Prebil. Prisluhnite jima na spodnji povezavi. (AD, SP)

Marčinkovič o šoli
Štajerski val v sliki