Projekt ROK4 za ohranjanje tradicije na obeh straneh meje

23.03.2016

Projektni partnerji so aktivnosti in rezultate projekta predstavili na novinarski konferenci.

Ljudska univerza Šentjur je bila vodilna partnerka pri slovensko-hrvaškem projektu „Moč rokodelstva v preteklosti daje znanje sedanjosti in ohranja prihodnost“. V središču pozornosti je bilo ohranjanje in oživljanje starih obrti in običajev. Ciljna skupina so bili učenci in dijaki.

Štirje partnerji z obeh strani meje
Pri projektu z akronimom ROK4 je poleg šentjurske ljudske univerze Slovenijo zastopala še Ljudska univerza Kočevje, hrvaški partnerici sta bili turistični organizaciji občin Štrigova in Marija Bistrica. „S projektom smo želeli prenesti stare rokodelske obrti na mlajše generacije,“ razlaga v. d. direktorice Ljudske univerze Šentjur Alja Polenek in dodaja, da je dal enoletni projekt tudi konkretne rezultate. „Med njimi so obnova kovačije v Štrigovi, oblikovanje didaktičnega gradiva, video zapis s predstavitvijo specifik rokodelstva na območju, od koder prihajamo projektni partnerji, ter seveda promocija kulturne dediščine.“

Iskali podobnosti in razlike
Skupni tematiki, ki so ju spoznavali vsi učenci, ki so bili vključeni v projekt, sta bili lončarstvo in kruh. Prav kruh je značilnost vsakega od sodelujoih območjih, a vsak ima svoje značilnosti. Šentjurčani so tako pekli pršjačo, za Kočevje je značilen pisan kruh, v Štrigovi postružjak, v Marija Bistrici pa lopar. Recepte so zbrali v posebni brošuri, ki je eden od rezultatov projekta. Vsak partner je ob tem poudarjal še znanja, značilna za posamezno območje. Ljudska univerza Šentjur se je tako posvetila pletarstvu, v Kočevju so izdelovali lesene intarzije, v Štrigovi je bilo v središču pozornosti kovaštvo, v Marija Bistrici pa lectarstvo in izdelovanje lesenih igračk.

Dobra podlaga za nadaljnji razvoj
Partnerji pri projektu, vrednem okoli 175 tisoč evrov, za katerega je 150 tisočakov prispevala Evropska unija, so prepričani, da so pripravili dobro podlago za nadaljnje delo, tako na področju izobraževanja kot razvoja podjetništva in turizma. O podrobnostih prisluhnite Alji Polenek v spodnjem posnetku, prav tako je pred naš mikrofon stopil Josip Mikec iz Štrigove in predstavil, kakšne priložnosti prinaša tamkajšnja obnovljena kovačija. (AD)

Josip Mikec o kovačnici v Štrigovi

Alja Polenek o projektu ROK4
Štajerski val v sliki