Protihrupne ograje na avtocesti neučinkovite?

10.11.2015

Gradnja protihrupnih ograj je več mesecev ovirala promet na avtocesti.

Protihrupne ograje na avtocesti mimo Celja naj bi bile neučinkovite. Tako so pokazale meritve. DARS je od izvajalcev že zahteval odpravo pomanjkljivosti, pred tem ograj ne bo prevzel.

Ne dosegajo zakonodajnih standardov
Meritve so pokazale, da ograje na nekaterih mestih ne zagotavljajo ustrezne zvočne izoliranosti. Pomanjkljivosti so pokazale tako meritve na terenu kot tudi laboratirojske meritve. „V laboratoriju se je v skladu s standardom SIST EN 1793-2:2013 preverilo 6 vzorcev in vsi rezultati kažejo na nižjo izolirnost od zahtevane, saj rezultati dosegajo vrednosti med 13 in 20 decibelov,“ navajajo v DARS-u in dodajajo, da zakonodaja zahteva vsaj 25 decibelov. „DARS protihrupnih ograj ne bo prevzel, dokler ne bodo izpolnjevale vseh pogodbenih zahtev, zato bo od izvajalca zahteval odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani inženirja in zunanje kontrole kvalitete,“ so še sporočili iz DARS-a. Ograje je postavljal konzorcij hrvaških podjetij Werkos in Fracasso RI ter slovenskega podjetja Godina. (AD)
Štajerski val v sliki