april 30, 2018

Gusta Grobin: Delo je konjiček in konjiček delo

Tokrat je v radijskem srečanju z nami Gusta Grobin iz Šmarja pri Jelšah - priljubljena knjižničarka, radijska pravljičarka, nekaj časa pa je bila tudi otroška vzgojiteljica. Njen moto je: »Delo je konjiček in konjiček delo.« In tako je Gusta tudi danes, ko je že nekaj let v pokoju, vpeta v vsa dogajanja v šmarski knjižnici.

Gusta Grobin je bila priljubljena knjižničarka, znala je svetovati bralcem, po kakšnih knjigah naj posegajo, več kot 11 let pa že v šmarski knjižnici na njeno pobudo poteka Bralna značka za odrasle, ki ima iz leta v leto več članov. Gusta je bila več kot 20 let tudi naša radijska sodelavka, ki je pripravljala pravljice za najmlajše, v knjižnici pa Pravljice za odrasle, pri katerih še vedno sodeluje. Že nekaj let je v pokoju, a se še vedno udeležuje vseh dogodkov, ki jih pripravljajo v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, za izjemne uspehe na področju knjižničarstva pa je prejela tudi visoko Čopovo priznanje. Radijskemu srečanju z Gusto Grobin prisluhnite na spodnji povezavi.