Radijsko srečanje s Suzi Kvas, direktorico JZ Socio

10.04.2017

Suzi Kvas, direktorica JZ Socio, je v radijskem srečanju spregovorila o hudih človeških stiskah, s katerimi se srečujejo na terenu in v njihovih ustanovah

Suzi Kvas, direktorica JZ SOCIO, je po osnovni izobrazbi profesorica razrednega pouka. Vedno je vedela, da bo delala z otroki, a že po nekaj letih v razredu je ugotovila, da je njeno področje sociala, zaščita otrok in žensk ter delo z družinami. 

Kot direktorica JZ Socio Celje skozi številne projekte že leta uresničuje svoje socialno poslanstvo, tako na terenu kot tudi v ustanovah in zatočiščih, ki delujejo v okviru Socia. JZ Socio Celje med drugim bdi nad delom Materinskega doma Celje, zavetišča za brezdomce, projektne pisarne Celje zdravo mesto, pred kratkim pa so v Celju ustanovili še večgeneracijski center, ki v medsebojni skrbi in aktivnostih združuje različne generacije. Suzi Kvas je bila pobudnica ustanovitve prve varne hiše na Celjskem in je tudi predsednica Sekcije varnih hiš in materinskih domov pri Socialni zbornici Slovenije ter predsednica Društva regionalna varna hiša Celje - Velenje - Slovenj Gradec. Aktivna je tudi pri številnih drugih projektih in pobudah s področja sociale, tako na nivoju regije kot tudi nacionalno. Kljub dolgoletnim izkušnjam pa se je vsaka stiska posameznika še vedno dotakne: "Najbolj se meše vedno dotaknejo zgodbe otrok, ki trpijo nasilje znotraj svoje družine, ki naj bi jih zaščitila ..." Več pa v spodnjem posnetku radijskega srečanja s Suzi Kvas.
Štajerski val v sliki